Naslovna Klub zastupnika Udruga Kontakt

Plan rada 2013.-2017.

PROGRAM RADA 
NEZAVISNE GRADSKE ZASTUPNICE JELENE PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ
U MANDATU 2013. – 2017.
I. LOKALNI IZBORI 2013.


Izbori gradskih zastupnika za Gradsku skupštinu Grada Zagreba održani su 19. svibnja 2013. S kandidacijske liste grupe birača Milana Bandića izabrano je sedamnaest gradskih zastupnica i zastupnika. Mandati gradskih zastupnica i zastupnika teku od Konstituirajuće sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba koja je održana 20. lipnja 2013.


I. PROGRAM RADA NEZAVISNE GRADSKE ZASTUPNICE JELENE PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ U MANDATU 2013.- 2017.


Jelena Pavičić Vukičević kao nezavisna gradska zastupnica djeluje u Klubu gradskih zastupnika LGB Milana Bandića. 

U 2013. godini naknada za političku promidžbu gradske zastupnice izabrane s liste grupe birača iznosi 44.420,52 kn kao podzastupljenog spola, a naknada za političku promidžbu gradskog zastupnika izabranog s liste grupe birača iznosi 40.382,29 kn.

U narednim proračunskim godinama sredstva će se raspoređivati temeljem odluka Gradske skupštine Grada Zagreba o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnika/zastupnica izabranih s liste grupe birača, a njihov će se iznos ugraditi u financijske planove i programe rada za svaku proračunsku godinu, sukladno važećim propisima.
  
U mandatnom periodu 2013.- 2017. moguće je ostvarivanje dodatnih prihoda s naslova uplate donacija za političku promidžbu, a njihov će se iznos ugraditi u pojedinačne financijske planove i programe rada za predmetnu proračunsku godinu, sukladno važećim propisima.

Klub gradskih zastupnika LGB Milana Bandića u mandatnom razdoblju 2013.- 2017. planira otvaranje zasebnog ureda za potrebe Kluba gradskih zastupnika u skladu s terminskim planom izbornih promidžbi. Troškovi za najam, opremanje, materijalne troškove i financiranje rada ureda ugradit će se u financijski plan i program rada za predmetnu proračunsku godinu, sukladno važećim propisima. Jednako tako, u mandatnom razdoblju 2013. – 2017. moguće je osmisliti i zajednički planirane aktivnosti koje će se financirati participacijom članova Kluba u određenom financijskom dijelu, a na temelju predračuna za svaku pojedinu aktivnost i donošenjem odluke o visini iznosa koji će se pojedinačno uplatiti za pojedinu svrhu. 


II. CILJEVI RADA NEZAVISNE GRADSKE ZASTUPNICE JELENE PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ U MANDATU 2013.- 2017.
  • osigurati osnovna sredstava za rad i kvalitetno obavljanje dužnosti gradskog zastupnika;
  • osmisliti aktivnosti u cilju političke promidžbe i pripreme za predstojeće izborne cikluse;
  • provoditi aktivnosti u području gospodarske, komunalne i prometne djelatnosti te u području zaštite prostora i okoliša na području Grada Zagreba i gradske četvrti Maksimir;
  • senzibilizirati zagrebačku javnost na važnost sudjelovanja svih pojedinaca u životu lokalne zajednice te poticati na sudjelovanje u projektima koji podižu kvalitetu života u zajednici;
  • senzibilizirati zagrebačku javnost na potrebu pomaganja i solidariziranja sa socijalno ugroženim sugrađanima, posebice s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecom iz socijalno deprivilegiranih obitelji;
  • poticati projekte od kulturnog, socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog i sportskog značaja za zajednicu;
  • poticati programe suradnje s udrugama civilnog društva, kao i javnim institucijama;
  • poticati međugradsku suradnju s članovima predstavničkih tijela gradova u Republici Hrvatskoj i s drugim gradovima u okruženju;   


III. OSTALO


Izvještaji o realizaciji plana i programa rada gradski zastupnici LGB Milana Bandića pojedinačno će dostaviti Uredu državne reviziji i Državnom izbornom povjerenstvu u rokovima propisanim Zakonom, zajedno s pripadajućom dokumentacijom.U Zagrebu, srpanj 2013. 


Jelena Pavičić Vukičević, v. r.